โครงการอบรม

ท่านสามารถเข้าอบรมหรือต้องการรายละเอียดจากรายการด้านล่าง.

 1. โครงการอบรมโปรแกรมระบบประปาและขยะ รุ่นที่ 1/67
  จังหวัด ขอนแก่น ณ วันที่ 15-16 มกราคม 2567
  เอกสารโครงการ แจ้งรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
 2. โครงการอบรมโปรแกรมระบบประปาและขยะ รุ่นที่ 2/67
  จังหวัด เชียงใหม่ ณ วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2567
  เอกสารโครงการ แจ้งรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
 3. โครงการอบรมโปรแกรมระบบประปาและขยะ รุ่นที่ 3/67
  จังหวัด บุรีรัมย์ ภายในเดือน มิถุนายน 2567
  เอกสารโครงการ แจ้งรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
 4. โครงการอบรมโปรแกรมระบบประปาและขยะ รุ่นที่ 4/67
  จังหวัด บุรีรัมย์ ภายในเดือน มิถุนายน 2567
  เอกสารโครงการ แจ้งรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
 5. โครงการอบรมโปรแกรมระบบประปาและขยะ รุ่นที่ 5/67
  กรุงเทพมหานคร ภายในเดือน มิถุนายน 2567
  เอกสารโครงการ แจ้งรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
 6. โครงการอบรมโปรแกรมระบบประปาและขยะ รุ่นที่ 6/67
  กรุงเทพมหานคร ภายในเดือน มิถุนายน 2567
  เอกสารโครงการ แจ้งรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
 7. โครงการอบรมโปรแกรมระบบประปาและขยะ รุ่นที่ 7/67
  จังหวัด พัทลุง ภายในเดือน กรกฎาคม 2567
  เอกสารโครงการ แจ้งรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
 8. โครงการอบรมโปรแกรมระบบประปาและขยะ รุ่นที่ 8/67
  จังหวัด พัทลุง ภายในเดือน กรกฎาคม 2567
  เอกสารโครงการ แจ้งรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ